Juegos para practicar japones (DS) (MEGA)

11:48:00 0 Comments

}



¿Como jugar en PC?
Instalando el siguiente emulador todos estos juegos servirán en la PC


Emulador WinDS PRO






  Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin - KanKen DS




Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin - KanKen DS 2 





Zaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin - Kanken DS 3




KanKen DS Training





Kageyama Method - Tadashii Kanji Kakitori-Kun






Anpanman to Asobo - Aiueo Kyoushitsu







 Ojaru-Maru DS - Ojaru to Okeiko Aiueo






Bimoji Training





Mind Your Language - Learn Japanese







Kotoba no Puzzle - Mojipittan DS








MondaiNa Nihongo












Libro Japón

Comenta!! te gustó o no te gustó??